ชุดเกียร์ทดรอบ

รูปแบบการต่อเกียร์ที่ควรรู้ เพื่อนำไปใช้งานให้เหมาะสม

ชุดเกียร์ทดรอบ เป็นอีกหนึ่งอุปรกรณ์สำคัญ โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องมีเครื่องจักรชนิดนี้เอาไว้เสมอ ตัวอย่างเช่นในงานลำเลียงสินค้าให้เคลื่อนที่ไปได้ ก็ต้องอาศัยกำลังขับจากชุดเกียร์ทดรอบเข้ามาช่วยด้วยเสมอ ซึ่งจะใช้งานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมอเตอร์จะเป็นตัวส่งกำลัง จากนั้นชุดเกียร์ทดรอบก็จะช่วยในการกำหนดรอบของการทำงานอีกครั้งหนึ่ง  สำหรับท่านใดที่อยากจะใช้งานชุดเกียร์ทดรอบในอุตสาหกรรมส่วนตัว สิ่งที่ควรรู้อย่างแรกเลยก็คือวิธีการติดตั้งเกียร์ทดรอบ ซึ่งจะมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน หากต่อผิดจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกันทันที หากท่านใดยังไม่รู้ เราก็มีความรู้มาฝากทุกท่าน เป็นวิธีการติดตั้งแบบสั้นๆ เขาใจได้ง่ายๆ  วิธีการติดตั้งชุดเกียร์ทดรอบ  1.การต่อเกียร์เพื่อให้ได้อัตราทดที่มากกว่า  เกียร์ลักษณะนี้จะมีขนาดของเกียร์ขับ ที่เล็กกว่าเกียร์ตาม เพื่อให้ได้แรงบิดที่เพิ่มขึ้น แต่ว่าความเร็วไม่ได้สูงมาก โดยการต่อเกียร์ลักษณะนี้ จะเหมาะกับงานที่ต้องใช้แรงบิดสูงๆ ในการเพิ่มกำลัง อย่างเช่นงานผสมปูนหนักๆ จะไม่ได้ใช้ความเร็วที่สูงมาก แต่ว่าแรงบิดต้องสูงเข้าไว้ เพื่อให้เหมาะสมกับงานหนักประเภทนี้   แต่สำหรับท่านใดที่มองไม่ออกว่าอัตราทดที่มากกว่าหมายถึงอะไร ให้คุณลองนึกถึงภาพตอนที่ขับรถเกียร์ต่ำ จะ อย่างตอนขึ้นเขา จะเห็นว่าความเร็วของรถไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่ แต่ว่ากำลังจะมีมากขึ้น ทำให้รถสามารถขึ้นเขาไปได้ ตรงกันข้าม หากมีความเร็วที่สูง รถจะขึ้นไม่ได้ เพราะอัตราทดน้อยเกินไปนั่นเอง  2.การต่อเกียร์เพื่อให้ได้อัตราทดที่น้อยกว่า  การต่อเกียร์ลักษณะนี้ เกียร์ขับจะมีขนาดใหญ่กว่าเกียร์ตาม โดยลักษณะงานที่เหมาะกับการต่อเกียร์ประเภทนี้ จะต้องเป็นงานที่ต้องการความเร็วสูง แต่แรงบิดอาจจะไม่ได้สูงตามไปด้วย วิธีการสังเกตง่ายๆ ก็ให้ดูจากตอนที่คุณขับรถที่ความเร็วสูงๆ จะเห็นว่าเกียร์หลังๆ ระจะวิ่งได้เร็วกว่าเกียร์ 1 เกียร์สอง นั่นเป็นเพราะว่าระบบเกียร์เปลี่ยนไปเป็นแบเกียร์ที่อัตราทดน้อยนั่นเอง  ทำให้คุณขับเกียร์สูงแล้วความเร็วก็สูงตามไปด้วย และพอความเร็วเพิ่มขึ้น แรงบิดก็จะไม่ได้มากขึ้นตามไปด้วย […]