คลังสินค้า

บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของคลังสินค้ามีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

คลังสินค้าจะถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่เอาไว้กักเก็บสินค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าชิ้นเล็ก หรือสินค้าชิ้นใหญ่ ซึ่งคลังสินค้าจะมีหน้าที่ในการกักเก็บสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี และยังมีคุณสมบัติในการส่งมอบสินค้าต่าง ๆ เหล่านี้ให้แก่ลูกค้าทุกท่านอีกด้วย โดยสินค้าที่อยู่ในคลังเหล่านี้จะเลือกว่าสินค้าคงคลังหรือสินค้าคงเหลือ ที่มีความจำเป็นต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้คลังสินค้ายังมีการแบ่งประเภทที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละที่ และแต่ละสินค้าอีกด้วย  บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของคลังสินค้า  ต้องบอกเลยว่าวัตถุประสงค์หลักของคลังสินค้านั้น จะมีความเกี่ยวข้องและมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกให้แก่สินค้า รวมทั้งลูกค้าด้วยเช่นกัน ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญเป็นอย่างมาก แต่หน้าที่หลัก ๆ จะมีดังนี้  การรับสินค้า : สำหรับการรับสินค้านั้น จะมีหน้าที่ทั้งการรับสินค้า ตรวจสอบจำนวนและแยกสินค้า บวกกับการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ โดยการรับสินค้าจะมีระบบการตรวจสอบทั้งในเรื่องของจำนวนสินค้า และความถูกต้องในเรื่องของปริมาณ จำนวน สภาพสินค้า รวมทั้งคุณภาพด้วยเช่นกัน   การควบคุมและรับผิดชอบสินค้าที่อยู่ในคลัง : ในส่วนนี้ถือเป็นสิ่งที่ต้องใช้การบริหารจัดการ อีกทั้งยังต้องใช้เทคโนโลยีและเทคนิคต่าง ๆ และยังมีเครื่องมือที่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการทุ่นแรง ไม่ว่าจะเป็น รถยก ชั้นวางสินค้า การควบคุมบรรยากาศต่าง ๆ อุณหภูมิ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งในส่วนนี้อาจจะมีการใช้เป็นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่เรียกว่าระบบ Automated Robot System หรือระบบ Bar Code เป็นต้น  การคัดแยกสินค้า […]